Home » Uvala Plemići

Uvala Plemići

Terenski pregledi, prikupljanje uzoraka i snimka arhitekture u uvali Plemići

U nekoliko navrata 2016. i 2017. g. članovi istraživačke grupe projekta RED provodili su istraživanja u uvali Plemići. Cilj je bio utvrditi protezanje arheoloških ostataka na kopnenom dijelu uvale te prikupiti uzorke keramike i gline za arheometrijske analize.

Međutim, istraživačke aktivnosti u uvali Plemići usmjerene su i prema razumijevanju smještaja keramičarskih radionica i njihova suodnosa s drugim antičkim objektima. Zahvaljujući ranijim istraživanjima u podmorju uvale (Ilkić, Parica 2017) potvrđeno je postojanje pristanišne infrastrukture, što je do sad jedinstveni slučaj na istočnojadranskim radionicama.

Aktivnosti snimanja arhitekture, osim što pomažu u razumijevanju suodnosa kopenenih i pomorskih nalaza te daju naslutiti prostiranje antičkoga kompleka, ključne su i za dokumentiranje zatečenog stanja, što je od velike važnosti s obzirom na snažnu eroziju obala uvale.

Podrobniji rezultati ovih aktivnosti dostupni su ovdje.