Home » Analize keramike

Analize keramike

Unutar aktivnosti projekta RED ključne su one koje se odnose na različite analize keramičkoga materijala. One se provode s ciljem definicije lokalne proizvodnje istočne obale Jadrana kako morfološki tako i sirovnski.

Prvi su korak upravo morfološko-tipološke analize sigurnih ili pretpostavljenih lokalnih proizvoda, čiji su rezultat tipologije koje su izrađene ili su u tijeku izrade. Uz ove se analize, ovisno o značajkama materijala, mogu provesti i epigrafske analize te stilske analize ukrasa. Makroskopska i preliminarna mikroskopska analiza keramičkih struktura također se provode u ovoj fazi kako bi se materijal grupirao u grupe keramičkih struktura. Na temelju ovih analiza izdvajaju se i pripremaju uzorci za daljnje interdisciplinarne analize.

 

Slijedeći analitički segment onaj je arheometrijske definicije lokalnih proizvoda, a koji obuhvaća kemijske i minerološke analize keramičkih uzoraka. One se provode definicijom glavnih elemenata, elemenata u tragovima i elemenata rijetkih zemalja svakog uzorka. Minerološke analize provedene su pomoću difrakcijskih slika pomoću kojih se dobiva kvalitativni mineralni sastav. Iste se analize provode i na potencijalnoj glinenoj sirovini svake utvrđene radionice. Od 2016. g. zbog potreba provjere pojedinih uzoraka provedene su i analize metodom FtIR. Dio analize i interpretacija provode se u suradnji s laboratorijem Metris (Pula).