Home » Publikacije

Publikacije

Publikacije nastale u sklopu Projekta RED – kliknite na naslovnicu za pristup online sadržaju.

9781789690729

Pottery Production, Landscape and Economy of Roman Dalmatia. Interdisciplinary approaches, ur. G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra, Archaeopress Roman Archaeology 47, Archaeopress, Oxford, 2018.

Publikacija je dostupna ovdje.

zbornik_crikvenica_2017

Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru, Zbornik III. međunarodnog arheološkog kolokvija, Crikvenica, 4.-5. studenoga 2014., ur. G. Lipovac Vrkljan, B. Šiljeg, I. Ožanić Roguljić, A. Konestra, ZIA 12, Institut za arheologiju, Muzej Grada Crikvenice, Crikvenica 2017.

pages-from-zbornik_crikvenica_naslovnica_sadrzaj-1

Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru. Tema kolokvija: Eksperimentalna arheologija, Zbornik II. međunarodnog arheološkog kolokvija, Crikvenica, 28.-29. listopada 2011., ur. G. Lipovac Vrkljan, B. Šiljeg, I. Ožanić Roguljić, A. Konestra, Institut za arheologiju, Muzej Grada Crikvenice, Crikvenica 2014.

e-zia-1

Rimske i kasnoantičke svjetiljke: Proizvodnja i distribucija, kontakti na Mediteranu, zbornik okruglog stola, Zagreb 2. veljače 2015. g., Lipovac Vrkljan, G., Ožanić Roguljić, I., Ugarković, M. (ur.), eZIA 1, Institut za arheologiju, Zagreb, 2016.

koricezia7_page_1

Rimske i kasnoantičke svjetiljke: Proizvodnja i distribucija, kontakti na Mediteranu, zbornik okruglog stola, Zagreb 2. veljače 2015. g., Lipovac Vrkljan, G., Ožanić Roguljić, I., Ugarković, M. (ur.), ZIA 7, Institut za arheologiju, Zagreb, 2017.

adriamphorae

Adriamphorae. Amfore kao izvor za rekonstrukciju gospodarskoga razvoja jadranske regije u antici: lokalna proizvodnja. Radovi s okruglog stola, Zagreb, 21. travnja 2016. g., G. Lipovac Vrkljan, I. Radić Rossi, A. Konestra (ur.), Institut za arheologiju, Zagreb, 2017.