Home » IV međunarodni arheološki kolokvij, Crikvenica 2017

IV međunarodni arheološki kolokvij, Crikvenica 2017

viz2_1_mala_web

Međunarodni arheološki kolokvij u Crikvenici održava se od 2008. g.. Osnovna su tema kolokvija rimske keramičarske i staklarske radionice te proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru. U studenom 2017. g. održat će se 4. međunarodni kolokvij, čija je tema proširena te uključuje ne samo jadranski, već i širi prostor, a Poziv i materijale za prijavu možete preuzeti ovdje:

Za sve informacije i slanje prijave kontaktirajte nas na email adresu: red.cri2017@gmail.com

Organizatori kolokvija su Institut za arheologiju (Projekt RED) i Muzej grada Crikvenice, u suradnji s Odjelom za arheologiju Sveučilišta u Zadru (Projekt AdriaS), Muzejom antičkog stakla u Zadru i Sveučilištem u Ghentu.

 

Nekoliko fotografija s IV. Međunarodnog kolokvija u Crikvenici: