Novosti

Objavljeno: 28/11/2018

Završna publikacija projekta RED

U izdanju izdavačke kuće Archaeopress (Oxford), objavljena je monografija projekta RED Pottery Production, Landscape and Economy of Roman Dalmatia. Interdisciplinary approaches kao završna publikacija koja predstavlja sve rezultate projektnih aktivnosti. Autori poglavlja članovi su projektne… Saznaj više


O projektu RED – Rimska ekonomija u Dalmaciji: proizvodnja, distribucija i potražnja u svijetlu keramičarskih radionica

Glavni je cilj projekta RED otkriti, definirati i objasniti cijeli niz podataka  o proizvodnji, distribuciji i potražnji  robe u rimskoj Dalmaciji kroz jedan od najučestalijih  arheoloških materijala  – keramiku. Od kasnoga helenističkoga razdoblja Dalmacija se intenzivno uključuje unutar mediteranske trgovine, ne samo kao distribucijsko odredište  za uvezenu keramičku robu, već i kao proizvodni gospodarski  subjekt , posebno na prostoru južne Dalmacije s radionicama na Visu i Hvaru. Intenzivni razvoj ove gospodarske grane dodatno je naglašen tijekom rimskoga razdoblja. Proizvodnja i trgovina raznovrsnim keramičkim predmetima (stolnim posuđem, građevinskom keramikom i transportnom robom – amforama) jedno je od glavnih polazišta za razumijevanje antičkoga gospodarstva i društva. Projektnom orijentacijom prema arheometrijskim analizama lokalne/regionalne proizvodnje, njihovom interpretacijom u određivanju izvorišta sirovine i keramičkih nalaza te stvaranjem referentnih tipoloških baza podataka uspostavljaju se temeljni kriteriji za poznavanje antičke lokalne/regionalne proizvodnje. Uključivanjem nedestruktivnih istraživanja unutar krajobrazne arheologije razmatrat će se pitanja uvjetovanosti prostornoga  smještaja pojedinih vrsta keramičarskih radionica, distribucijski pravci i tržišne (ekonomske i društvene) potrebe  za određenom vrstom keramičkih predmeta kao i njena konkurentnost prema uvozu. Modeli pretraživanja  baza podataka tipologije lokalne/regionalne keramike, njena distribucija i položaji proizvodnih središta bit će implementirani unutar GIS sustava  na mrežnim stranicama projekta.