Novosti

Objavljeno: 08/01/2018

Objava radova s okruglog stola AdriAmphorae

Radovi s okruglog stola Adriamphorae. Amfore kao izvor za rekonstrukciju gospodarskoga razvoja jadranske regije u antici: lokalna proizvodnja održanog u Zagrebu 21. travnja 2016. g. objavljeni su kako e-izdanje. Publikacija, nastala u suradnji s projetkom… Saznaj više


O projektu RED – Rimska ekonomija u Dalmaciji: proizvodnja, distribucija i potražnja u svijetlu keramičarskih radionica

Glavni je cilj projekta RED otkriti, definirati i objasniti cijeli niz podataka  o proizvodnji, distribuciji i potražnji  robe u rimskoj Dalmaciji kroz jedan od najučestalijih  arheoloških materijala  – keramiku. Od kasnoga helenističkoga razdoblja Dalmacija se intenzivno uključuje unutar mediteranske trgovine, ne samo kao distribucijsko odredište  za uvezenu keramičku robu, već i kao proizvodni gospodarski  subjekt , posebno na prostoru južne Dalmacije s radionicama na Visu i Hvaru. Intenzivni razvoj ove gospodarske grane dodatno je naglašen tijekom rimskoga razdoblja. Proizvodnja i trgovina raznovrsnim keramičkim predmetima (stolnim posuđem, građevinskom keramikom i transportnom robom – amforama) jedno je od glavnih polazišta za razumijevanje antičkoga gospodarstva i društva. Projektnom orijentacijom prema arheometrijskim analizama lokalne/regionalne proizvodnje, njihovom interpretacijom u određivanju izvorišta sirovine i keramičkih nalaza te stvaranjem referentnih tipoloških baza podataka uspostavljaju se temeljni kriteriji za poznavanje antičke lokalne/regionalne proizvodnje. Uključivanjem nedestruktivnih istraživanja unutar krajobrazne arheologije razmatrat će se pitanja uvjetovanosti prostornoga  smještaja pojedinih vrsta keramičarskih radionica, distribucijski pravci i tržišne (ekonomske i društvene) potrebe  za određenom vrstom keramičkih predmeta kao i njena konkurentnost prema uvozu. Modeli pretraživanja  baza podataka tipologije lokalne/regionalne keramike, njena distribucija i položaji proizvodnih središta bit će implementirani unutar GIS sustava  na mrežnim stranicama projekta.