Home » Otok Rab – uvala Podšilo

Otok Rab – uvala Podšilo

Geofizička istraživanja u uvali Podšilo, Lopar, Otok Rab

24. do do 27. travanja 2016. g.

U sklopu istraživanja keramičarske proizvodnje u provinciji Dalmaciji, osim analize samih ostataka tehnološkoga procesa (radionice, peći) i proizvoda (keramika, amfore, građevinska keramika) potrebno je sagledati i smještaj takvih instalacija u prostoru, i to kroz odnos s okolnim naseljima i urbanim središtima.

Idealna situacija u kojoj se ostaci proizvodnje smještaju u neposrednoj blizini drugih antičkih lokaliteta onaj je uvale Podšilo u Loparu na otoku Rabu. No, unatoč definiciji pokazatelja smještaja pojedinih značajki navedenih lokaliteta, o njihovim karakteristikama do sada nije bilo moguće donositi preciznije zaključke. Stoga je odlučeno pristupiti daljnjem istraživanju ovih lokaliteta geofizičkim nedestruktivnim metodama te uz minimalno invazivne geološke bušotine kao preliminarna potvrda i provjera rezultata dobivenih geofizičkim prospekcijama.

Istraživanja su provedena od 24. do do 27. travanja 2016. g. u suradnji s dr. sc. F. Welcom s Instituta za arhologiju Sveučilišta Cardinal Stefan Wyszynski u Varšavi i dr. sc. R. Mieszkowskim s Geološkog fakulteta Sveučilišta u Varšavi. Iz tima projekta RED u istraživanjima su sudjelovale dr. sc. Goranka Lipovac Vrkljan i Ana Konestra. Za provedbu istraživanja odabrane su dvije zone unutar uvale Podšilo, obilježene toponimima Beli grad i Podkućine, na kojima su prethodnom reambulacijom ustanovljeni arheološko pokazatelji u vidu pokretnih i nepokretnih nalaza. Korištene su metode georadara, magnetometrije i geoelektričnoga otpora.

Preliminarni su rezultati zasad dali zanimljive indicije što se tiče lokaliteta Podkućine, no tek će podrobnija obrada prikupljenih podataka, a koja se očekuje kroz naredno razdoblje, potvrditi moguće indentificirane strukture.

Od pet zona na kojima su provedena mjerenja, rezultati su sa sigurnošću potvrdili postojanje antičkih struktura unutar dvije: jednu na lok. Podkućine (“area 4″) a drugu na lok. Beli grad (“area 2″). Treća zona gdje su rezultati pokazali postojanje arheoloških ostataka ona je “aree 5″.

Podkućine

Na terasi (“area 4″) smještenoj na južnom obronku uvale, karaktriziranoj snažnom erozijom, magnetna, GPR i ERT metoda potvrdile su postojanje četvrtaste građevine veličine otprilike 12 x 15 m, čiji se zidovi nalaza na dubini od 0.4 do 0.6 m. Unutrašnjost građevine podjeljena je na manje prostorije pomoću pregradnih zidova. U istočnom dijelu istraživanog prostora proteže se plitki ukop (ili manja padina) koja se proteže u smjeru S-J. Još u jednoj zoni, “area 5″ (podno Podkućina) rezultati ukazuju na moguće postojanje struktura i slojeva urušenja.

 

 

Beli grad

U “area 2″, smještenoj unutar suhozidne strukture vidljive na lok. Beli grad, mjerenja magnetom metodom ukazala su na postojanje snažnih pozitivinih anomalija koja je moguće interpretirati kao plitke zidove ili ukope njihovih temelja. Oni jasno ocrtavaju četvrtastu građevinu čiji su duži zidovi orijentirani SZ-JI. Rezultati GPR-a i ERT-a također potvrđuju ove rezultate.

 

Detaljni rezultati dostupni su ovdje i ovdje.