Home » Otok Rab – uvala Mahućina

Otok Rab – uvala Mahućina

Geofizička istraživanja u uvali Mahućina, Lopar, Otok Rab

10. – 11. prosinca 2014. g.

U uvali Mahućina (Lopar, otok Rab) terenskim je pregledom ustanovljena velika količina keramičkoga otpada i ulomaka strukture keramičarske peći. Tim je nalazim pretpostavljena, a dodatnim pregledom područja južnih obronaka uvale i preliminarno ubicirana keramičarska peć. S obzirom na pokretne nalaze nedvojbeno je riječ o lokalitetu antičke datacije.

Zbog potvrde ubikacije peći provedena su geofizička snimanja područja južnom obronka i zaravni po kojoj se prostiru pokretni nalazi keramike i djelova konstrukcije peći. Snimanja metodom magnetometrije proveo je i interpretirao vanjski suradnik dr. sc. Branko Mušič (Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Gearh d. o. o.), dok su od strane projekta RED sudjelovale voditeljica dr. sc. Goranka Lipovac Vrkljan i Ana Konestra. 

Rezultati analize magnetskih anomalija pokazali su dvije zone:

1. zona visoke vrijednosti koja se prostire južnim padinama te po južnom dijelu zaravni za cijelu širinu snimljenogprostora. Ovdje su prepoznata područja s iznimno jakim magnetskim anomalijama (A–F);

2. zona niske vrijednosti koja obuhvaća sjeverni dio zaravni, a koju karakteriziraju negativni gradijenti modernih suhozidnih struktura

Područje visokih vrijednosti, osim anomalija A–F, interpretirano je kao područje veće koncentracije radioničkog otpada, dok na području niske vrijednosti, gdje su pretpostavljene antičke strukture, nema indikacija ziđa koje bi se nalazilo u orijentaciji različitoj od modernih suhozida, pa moramo pretpostaviti nepostojanje antičkih zidova ili pak njihovo inkorporiranje u kasnije zemljišne podjele. Analizom anomalija A, B, C i D pretpostavljeno je kako bi se u barem tri slučaja moglo raditi o keramičarskim pećima ili njihovim ostacima, dok bi se u jednom slučaju moglo raditi o drugoj vrsti peći, možda talioničkoj. 

Podrobnije rezultate geofizičkih istraživanja uvale Mahićina možete pročitati ovdje.