Home » Ljetna škola “Land use and exploitation of natural resources in the 1st millennium AD – New methods in archeobotany, archaeometry and modeling”

Ljetna škola “Land use and exploitation of natural resources in the 1st millennium AD – New methods in archeobotany, archaeometry and modeling”

 

untitled-2

Odnos između antičkih društava i okoliša sve je više u središtu suvremenoga znanstvenog interesa. Poslijednjih nekoliko desetljeća doprinosi bioloških, računalnih i geoloških znanosti izmjenili su naš pristup prema interpretaciji antičkoga korišenja prirodnih resursa i upravljanja prirodnim okolišem. Cilj ljetne škole je razvijanje međudisciplinarnih tematskih poveznica i interdisciplinarne suradnje između polaznika i predavača.

Ljetna će se škola održati u Taru (Općina Tar-Vabriga/Comune di Torre-Abrega) i Crikvenici od 25. do 30. lipnja 2018. g.

Prijave su otvorene za studente diplomskih i doktorskih studija, poslijedoktornade i mlade istraživače. Kandidati (ukupno 20) će se birati na temelju prijave koju trebaju dostaviti organizatorima, a u kojoj će iznijeti i temu vlastitih istraživanja.

Troškovi puta, hrane i smještaja osigurani su za sve izabrane sudionike. Kotizacija iznosi 50€ (moguće stipendijranje kandidata).

Kandidati trebaju dostaviti popunjenu prijavnicu emailom organizatorima do 30. ožujka 2018. g.

Sve potrebne dokumente možete preuzeti ovdje:

POZIV – s detaljnim opisom tema i popisom dosad uključenih predavača

PRIJAVNICA – za kandidate

PROGRAM I KNJIGA SAŽETAKA

– ChronoModel workshop

Ljetna se škola organizira unutar slijedećih projekata:

Project RED – Roman Economy of Dalmatia: production, distribution and demand in the light of pottery workshops (HRZZ, IP-11-2013-3973) : 

Loron – Santa Marina (AMU CCJ, EFR, MEAE, Zavičajni muzej Poreštine)

VILLAEADRI – Loron – Santa Marina

 

Organizatori:

C. Rousse (AMU, LabexMed, Centre Camille Jullian, UMR 7299 – F)
Chr. Vaschalde (LabEx Archimède, ASM UMR 5140-ISEM UMR 5554 – F)
A. Konestra (Institut za arheologiju – IARH – HR)

 

Uključene institucije:

LabexMed – Aix-Marseille université – Centre Camille Jullian – UMR 7299
LabEx Archimède – ASM UMR 5140 – ISEM UMR 5554
Institut za arheologiju – IARH – projekt RED (HRZZ, IP-11-2013-3973)
Zavičajni muzej Poreštine
Muzej Grada Crikvenice
Općina Tar-Vabriga – Comune di Torre-Abrega
Ecole française de Rome – Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (France)
A*MIDEX –Water Traces project

 

Nekoliko fotografija s ljetne škole u Taru i Crikvenici: