Home » Uncategorised » Obrana doktorske disertacije Tee Zubin Ferri na temu arheometrije crikveničke keramike

Obrana doktorske disertacije Tee Zubin Ferri na temu arheometrije crikveničke keramike

tzf

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da će kolegica Tea Zubin Ferri, vanjska suradnica projekta RED, u četvrtak,  18. lipnja 2020. godine braniti doktorsku disertaciju

PRIMJENA ANALITIČKIH METODA ZA KLASIFIKACIJU ARHEOLOŠKIH UZORAKA IZ ANTIČKE KERAMIČARSKE RADIONICE U CRIKVENICI

 

Disertacija je proizašla iz aktivnosti arheometrije keramike koje su provedene u sklopu projekta RED.

Obrana disertacije započinje u 12.00 sati u prostoriji A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Horvatovac 102a,  Zagreb).