Home » O projektu RED

O projektu RED

Projektno istraživanje u sklopu projekta Rimska ekonomija u Dalmaciji: proizvodnja, distribucija i potražnja u svijetlu keramičarskih radionica (RED) temelji se na rekonstrukciji organizacije antičkih keramičarskih radionica, njihovom proizvodnjom i distribucijom robe. Poseban se naglasak pridaje regionalnim proizvodnim središtima provincije Dalmacije kao ekonomskim razvojnim pokazateljima. Krajolik, kroz prirodne resurse, klimatske pogodnosti i povoljne transportne uvjete, predstavlja temeljno ishodište koje utječe na veličinu radionica i primarni je preduvjet, uz tržište, za trajanje radioničke proizvodnje. U tom se kontekstu dio interesa usmjerava na interdisciplinarna istraživanja gliništa te arheometrijske usporedbene analize keramike i sirovine kao pokazatelja potencijalnih ishodišta regionalne proizvodnje i razlikovnosti od uvezenog keramičkog materijala. Proizvodnja i distribucija regionalnih radioničkih proizvoda, dodatno doprinosi razumijevanju socijalno – ekonomskih odnosa, posebno u konkurentnosti regionalne robe prema uvozu, prepoznavanju kontakta sa susjednim tržištima, prihvaćanju određenih standarda te platežnoj moći društvenih zajednica.