Home » Predavanja

Predavanja

Članovi projektnoga tima projekta RED održali su slijedeća predavanja koja se odnose na teme istraživanja projekta:

 

  • Ad Turres, Goranka Lipovac Vrkljan, Arheološki muzej u Zagrebu, u sklopu izložbe 845°C Ad Turres (16.5.2017.) – PDF

 

  • Obrtnička baština crikveničkoga kraja – antička keramičarska radionica Seksta Metilija Maksima, Ana Konestra, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (21.4.2017.) – PDF

 

  • Regionalna keramičarska proizvodnja na prostoru sjeverne Liburnije. PROIZVODNJA AMFORA, Goranka Lipovac Vrkljan, Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru (7.3.2017.) – PDF

 

  • Na spoju Vinodola i mora: antički Ad Turres, Ana Konestra, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (14.4.2016.) – PDF