Home » Uncategorised » Geofizička i podvodna istraživanja u uvali Plemići

Geofizička i podvodna istraživanja u uvali Plemići

gpr-plemici

U uvali Plemići (Rtina, općina Ražanac), tim projekta RED proveo je krajem svibnja i početkom lipnja 2018. g. geofizička mjerenja i podvodna istraživanja na lokalitetu ranije utvrđene rimske keramičarske radionice.

Prvi dio istraživanja obuhvatio je provedbu geofizičkih mjerenja magnetnom metodom i georadarom na obalnom području uvale, a s ciljem podrobnijeg definiranja arhitektonskoga sklopa vidljivog unutar erodiranih obalnih profila. Mjerenja je proveo dr. Fabian Welc (Sveučilište Cardinal Stefan Wyszynski, Varšava), suradnik projekta RED. Cilj istraživanja bilo je utvrđivanje gabarita kompleksa te možebitne funkcije ovoga sklopa, koji svojim dimenzijama i arhitektonskim rješenjima (perimetralni zidovi s jakim kontraforima) upućuje na moguće korištenje u skladišne funkcije. U prilog ovoj interpretaciji ide i postojanje dvaju lučkih molova, jedan od kojih se proteže nedaleko ove građevine.

Upravo je jedan od molova, onaj zapadni, bio predmet podmorskoga pregleda kojeg je proveo tim sa Sveučilišta u Zadru pod vodstvom dr. sc. Mata Ilkića, a kojim su detaljnije definirani njegov karakter i dimenzije te su prikupljeni uzorci koji će omogućiti njegovu precizniju dataciju.

Ovim je interdisciplinarnim istraživanjima podrobnije definiran kompleks keramičarske radionice koja se po svemu sudeći smjestila unutar većega rimskogdobnoga ruralnog kompleksa, a postojanje s njim povezane lučke infrastrukture, što je za sad jedinstveni primjer na istočnom Jadranu, govori u prilog njegovoj intenzivnoj gospodarskoj ulozi u kontekstu ranoantičke južne Liburnije.