Home » Uncategorised » Terenski rad u Uvalama Sv. Petar (otok Krk) i Plemići (Rtina)

Terenski rad u Uvalama Sv. Petar (otok Krk) i Plemići (Rtina)

uvala-soline
Početkom veljače 2018. g. u sklopu priprema za geofizička snimanja i arheološka istraživanja kopnenih i podvodnih nalaza lokaliteta potencijalnih lokalnih keramičarskih radionica u Uvali Sv. Petar (otok Krk) i Uvali Plemići (Rtina) članovi istraživačke grupe projekta RED proveli su prethodne terenske uviđaje i snimanja prostora .
U Uvali Sv. Petar provedena su zračna snimanja i terenski pregled potencijalnog radioničkog prostora s ciljem utvrđivanja i definiranja ostataka arheoloških struktura te za potrebu interdisciplinarne analize šireg radioničkog krajolika i njegovu rekonstrukciju. Osim potvrđenih struktura antičkih zidova te nalaza pregorene keramike  i dijelova keramičarske peći, utvrđene su lokacije potencijalnih izvorišta sirovine i prirodnih resursa, gline i tekuće vode.
Priprema terenskih istraživanja u Uvali Plemići  također je obuhvatila dodatne terenske uviđaje prostora potencijalne radionice i njenog šireg krajolika unutar koga se planiraju geofizička snimanja i podvodna arheološka istraživanja. U cilju prikupljanja informacija o krajoliku gdje se pretpostavlja smještanje proizvodnog keramičarskog središta, od lokalnog je stanovništva prikupljen niz podataka o pogodnostima tla za pojedine kulture koje su se kontinuirano uzgajale kroz duža povijesna razdoblja te o izrazitim geomorfološkim promjenama  posljednjih desetljeća, a koja znatno utječu na promjene u krajoliku. Istovremeno s terenskim pregledima provedeno je i prikupljanje suglasnosti za naredna istraživanja.