Home » Uncategorised » Terenski pregled uvala sv. Petar i sv. Martin na otoku Krku

Terenski pregled uvala sv. Petar i sv. Martin na otoku Krku

sv-martin

U sklopu terenskih aktivnosti na lokalitetima potencijalnih rimskih keramičarskih radionica na otoku Krku, tim projekta RED (F. Welc i A. Konestra) pregledali su priobalje i zaleđe uvala sv. Petar (Soline) i sv. Martin (Porat) na otoku Krku, a s ciljem evaluacije postojanja mogućih sirovina i utjecaja erozivnih procesa na očuvanost arheoloških ostataka i promjenu morfologije krajolika unutar kojeg se lokaliteti smještaju. Pregledano je i jezero Jezerce, smješteno nedaleko uvale sv. Petar, a koje je moglo biti izvor sirovine (gline?).